निकष लवकरच घोषित केले जातील.

निकष लवकरच घोषित केले जातील.